20 พฤษภาคม 2555

ประวัติโรงเรียน

ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  เรวัตร  นามสกุล  เจียมฉวี
ชื่อเล่น  ครูต๋อย
ภูมิลำเนา  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุมรสาคร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ